Integritetspolicy för gronlyx.se

Gällande från och med: 23/6/2023.

På gronlyx.se är vi engagerade i att skydda användarnas integritet och säkerhet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster. Genom att använda gronlyx.se samtycker du till villkoren i denna integritetspolicy.

 1. Information vi samlar in: Vi kan samla in följande typer av personuppgifter från dig:

1.1 Information du lämnar:

 • Kontaktinformation såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via vår webbplats.
 • Betalnings- och faktureringsinformation när du genomför ett köp på vår webbplats.

1.2 Information som samlas in automatiskt: När du besöker vår webbplats kan viss information samlas in automatiskt, inklusive:

 • Din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.
 • Detaljer om dina interaktioner med vår webbplats, såsom besökta sidor, tid spenderad och hänvisande webbplats.
 1. Användning av information: Vi kan använda den insamlade informationen för följande ändamål:

2.1 För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster:

 • För att behandla dina beställningar och tillhandahålla de produkter eller tjänster du har begärt.
 • För att svara på dina förfrågningar eller ge kundsupport.
 • För att anpassa och förbättra din upplevelse på vår webbplats.
 • För att förbättra våra produkter, tjänster och webbplats baserat på dina synpunkter.

2.2 Marknadsföring och kommunikation:

 • För att skicka dig marknadsföring via e-post, nyhetsbrev och andra marknadsföringskommunikationer om du har valt att ta emot dem.
 • För att kommunicera med dig om uppdateringar, erbjudanden och nyheter relaterade till våra produkter och tjänster.

2.3 Laglig efterlevnad och skydd:

 • För att följa tillämpliga lagar, regler eller rättsliga processer.
 • För att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet, samt skydda dig och andra användare från bedrägeri, missbruk och olaglig användning av våra tjänster.
 1. Delning av information: Vi kan dela din personliga information med följande parter:
 • Affiliates, samarbetspartners eller tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.
 • Tredje parter i enlighet med ditt samtycke eller enligt tillämpliga lagar och regler.
 • Om vi anser det nödvändigt för att uppfylla lagliga krav, verkställa våra användarvillkor eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet.
 1. Säkerhet för personuppgifter: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller olovlig behandling.
 2. Dina rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår hantering av personuppgifter.
 3. Ändringar av integritetspolicyn: Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar den senaste versionen av policyn.

Kontakta oss: Om du har frågor, kommentarer eller förfrågningar angående denna integritetspolicy eller vår hantering av personuppgifter, kontakta oss via [kontaktuppgifter].